Značení šperků

Jaká značení naleznete na špercích? Co jsou to puncovní značky?

Na veškeré tyto dotazy Vám rádi odpovíme v následujícím článku. Začneme tím nejdůležitějším a tím jsou puncovní značky. Představují drobný symbol, který se umisťuje do šperků z drahých kovů. Punc dává informaci o původu kovu a jeho ryzosti. Při dnešních značkách lze také rozeznat, kdo daný punc vyrazil. 

Puncovní značky smí vyrážet do šperků pouze nezávislý úřad vedený státem. Při výběru šperků věnujte pečlivou pozornost tomuto konkrétnímu symbolu, zda se na šperku nachází, neboť se jedná o jedinou možnost, jak si opravdu ověřit, že se jedná o materiál, který prodejce uvádí. 

Jaká značení naleznete na špercích?

Na každém šperku se nachází několik značek. Jedná se o značky výrobní, ryzostní, odpovědnostní a státní puncovní. Každá ze značek plní svou funkci a tím je většinou předání informace o drahém kovu. Výrobní, ryzostní a odpovědnostní značky si na šperky razí výrobci oproti puncovním značkám, které může razit jedině puncovní úřad. 

Jaké puncovní značky se používají v ČR?

Puncovní značky se rozlišují tvarem a vyobrazeným symbolem uvnitř puncu, který udává, o jakou ryzost a jaký druh kovu se jedná. Pomocí obrázku níže si můžete prohlédnout jednotlivé puncovní značky, které razí puncovní úřad v ČR. 

Značení šperků

Puncovní značky ČR

České puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží

Puncovní úřad

Jediný, kdo může razit puncovní značky je puncovní úřad, který je nezávislým státním orgánem. U puncovního úřadu je naše společnost Startronic s.r.o. vedena pod číslem 9253 a má s puncovním úřadem uzavřenou dohodu o umožnění kontrolních nákupů. Puncovní úřad si vede seznam takovýchto společností, kde mezi ně patří také naše společnost. Seznam registrovaných subjektů u puncovního úřadu

Mimo jiné puncovní úřad provádí tzv. puncovní inspekci, při které fyzicky ověřuje, zda nabízené šperky jsou řádně označeny platnou puncovní značkou, případně ostatními značkami, které si představíme dále.

Ryzostní značky

Dalším typem označení je ryzostní značka, která má podobu číselného kódu. Tyto kódy nejsou voleny náhodně ale uvádí množství drahého kovu. Například při šperku ze zlata se nejčastěji používá 585 což znamená 58,5% zlata ve slitině kovu. Toto číselné značení označuje 14 karátové zlato. Například u 18 karátového zlata se šperky označují číslem 750 což znamená, že slitina obsahuje 75% zlata.

U stříbrných šperků se nejčastěji vyskytuje ryzostní značka o číselné kombinaci 925, která znamená, že se jedná o tzv. sterlingové (klenotnické) stříbro. Opět znamená poměr stříbra k ostatním kovům (92,5% ryzí stříbro, zbytek ostatní použité kovy).

Důvodem pro změnu poměru drahého kovu ve slitině je ten, že dochází k navýšení objemu a zároveň změně výsledné tvrdosti či barvy. Ostatní kovy, které se nejčastěji přidávají pro kombinaci s drahými kovy jsou například, měď, nikl, zinek, paládium apod.

Výrobní značky

Jedná se o jedinečné označení výrobce, který je registrovaný u puncovního úřadu a takovou značku mu přidělil příslušný puncovní úřad. Díky této značce je možné dohledat nebo zjistit si kdo šperk vyrobil

Výrobní značky jsou převážně v oválovitém tvaru a i naše společnost má přidělenou výrobní značku a to pod písmeny STA (Startronic s.r.o.). Veškeré námi vyrobené šperky nesou tuto značku.

Značení šperků

Výrobní značka

Výrobní značka má tvar obdelníku

Odpovědnostní značky

Mezi poslední značky řadíme tzv. odpovědností značky, jejichž funkcí je podání informace, že daný šperk byl do ČR dovezen nebo, ale odpovědnost za tento šperk přebírá společnost, která bude takový šperk prodávat na našem území. Odpovědnostní značka je na první pohled k nerozeznání od výrobní.

Většinou se přiděluje v šestiúhelníkovém tvaru s trojpísmenem. Podoba odpovědností značky se může u některých společností lišit. Naše společnost má přiřazenou odpovědnostní značku s písmeny STA (Startronic s.r.o.) v šestihraném tvaru. 

Dovozovou značku umisťujeme pouze na šperky, které jsme dovezli ze zahraničí a ručíme za jejich kvalitu.

Značení šperků

Odpovědnostní značka

Šestihranný tvar

Jaké šperky se nemusí puncovat?

Výjimku z povinnosti puncovní kontroly představují šperky v tzv. „podlimitní hmotnosti.“ Přesněji řečeno u zlata a platiny se jedná o hmotnost pod 0,5 g a u stříbra pod 3 g. Tyto šperky puncovního kontrole nepodléhají, tedy nemusí být označené státní puncovní značkou. Oproti ostatním šperkům je u nich ale povinné označení výrobní nebo odpovědnostní a ryzostní značkou.