Prohlédněte si naše ŠPERKY ke dni otců. S kódem TATA15 sleva 15%

Všeobecné obchodní podmínky

1.ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Startronic s.r.o. zastoupená jednatelem Tomášem Polochem a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Provozovatelem a vlastníkem eObchodu s nabídkou zboží na doméně www.szlato.cz Startronic, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 6147/52, Poruba, 708 00 Ostrava, zastoupená jednatelem Tomášem Polochem, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14811. IČO: 25358782, DIČ: CZ25358782, Bankovní spojení: 94-1675110237/0100. Obchodním a výdejním místem jsou kamenné pobočky provozované společností Startronic s.r.o. registrované u Českého puncovního úřadu. Telefon pro objednávky a dotazy klientů vyřizujeme v pracovní dny Po až Pá od 9:30 do 16:30 na telefonu 722 798 530 případně na e-mailu: obchod@szlato.cz

KUPUJÍCÍM JE SPOTŘEBITEL.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce na stránkách www.szlato.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží v papírové podobě nebo elektronickou poštou na email použitý v objednávce zboží.

2. O NAŠEM ZBOŽÍ

Veškeré zboží, které vidíte na našem eObchodu, máme vždy skladem. Může se stát, že v době objednávky, některé námi nabízené zboží vyprodáme. V případě vyprodání vámi objednaného zboží vás budeme v co nejkratší době informovat a pokusíme se vám nabídnout jiné zboží nebo vám upřesníme nový termín naskladnění. Námi nabízené zlaté zboží je nejčastěji z ryzosti 14 karátů (585/1000), ale můžete u nás také najít zlato jiné ryzosti nebo také stříbro ryzosti (925/1000) Veškeré zlato a stříbro nad 0,50 gramů je vždy opatřeno puncovní značkou určenou k té které ryzosti v souladu se zákonem č.530/92 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, na některých výrobcích rovněž naleznete odpovědnostní označení přidělené Českým puncovním úřadem případně zahraničním úřadem. Výrobky s brilianty jsou vždy s certifikátem o pravosti a kvalitě zasazených kamenů.

3. CENY

Ceny zboží a služeb jsou na eObchodu szlato.cz provozovaném Startronic s.r.o. uváděny jako ceny koncové a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží jsou účtovány dle platného ceníku dopravy, uveřejněném na stránkách szlato.cz

4.POKUD NENAJDETE, CO JSTE CHTĚLI

Nepodařilo se vám najít zboží podle vašich představ? Znamená to, že buď toto zboží nemáme, anebo jsme vámi hledané zboží již prodali. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat a my se pokusíme vámi poptávané zboží zajistit z jiných zdrojů (pokud zboží nemáme již v nabídce).

5.SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Společnost Startronic s.r.o. provozovatel eObchodu na doméně www.szlato.cz sděluje, že

A) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, společnost Startronic s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

B) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od spol. Startronic s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká
požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou- li vyžadovány a poskytovány;

C) společnost Startronic s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná.

6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabídka zboží v našem eObchodu je prezentaci námi nabízeného a prodávaného zboží, a není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná a odeslaná objednávka.

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném spol. Startronic s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník spol. Startronic s.r.o. po telefonu nebo emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má tento právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky spol. Startronic s.r.o., za případné chyby při přenosu dat spol. Startronic s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy spol. Startronic s.r.o. neprodleně potvrdí kupujícímu SMS zprávou nebo informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se spol. Startronic s.r.o. zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí spol. Startronic s.r.o. kupní cenu.

spol. Startronic s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Má-li spol. Startronic s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním nejprve dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, spol. Startronic s.r.o. odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

spol. Startronic s.r.o. odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí spol. Startronic s.r.o. věc podle zvyklostí. Nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří spol. Startronic s.r.o. věc pro přepravu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, řídí se občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. v platném znění.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

7.OBJEDNÁVKA A ZÁLOHA

Objednávky do 10 000 Kč jsou odesílány automaticky, objednávky nad 10 000 Kč mohou být ověřeny. U objednávek přesahujících 25 000 Kč se požaduje záloha předem ve výši minimálně 5%, u objednávek nad 50 000 Kč záloha ve výši 10% a u zboží nad 100 000 Kč záloha ve výši 20%. Výši zálohy určuje prodejce. Po připsání platby na náš bankovní účet (účet prodejce, zákazník obdrží od prodejce zálohovou fakturu), bude zboží odesláno na dobírku, poníženou o uhrazenou zálohu.

8. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající není povinen akceptovat návrh na uzavření smlouvy z těchto důvodů:

 • zboží již není skladem
 • zboží bude skladem v horizontu několika týdnů případně 1-2 měsíců
 • zboží je rezervováno pro jiného zákazníka
 • zboží se přestalo vyrábět
 • místem dodání je lokalita, do které objednávky nelze zaslat
 • zákazník je na černé listině, např. z důvodu nevyzvedávání

Pokud tato situace nastane, budeme Vás informovat e-mailem, telefonicky anebo SMS zprávou a navrhneme Vám další postup: zrušení objednávky, náhradní zboží, jiný termín dodání apod. Pokud se zboží doprodalo a není již možnost dalšího naskladnění, bude z vaší objednávky vyjmuto. V případě, že se rozhodnete počkat na zboží, které bude skladem později, bude Vám navržen další postup.

V případě, že budete chtít Vaší objednávku zrušit, stačí nás kontaktovat e-mailem anebo telefonicky, nicméně Vám budou přeúčtovány náklady spojené s Vaší zrušenou objednávkou. Faktura Vám bude zaslána na Vaší poštovní adresu.

9. VRÁCENÍ PENĚZ V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Pokud se rozhodnete pro jakýkoliv důvod v souladu s právními předpisy odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zálohově uhradili, anebo my nejsme schopni zboží dodat, bude Vám zaplacená částka vrácena v plné výši, zásadně na váš účet za kterého jste provedli platbu. Vrácení platby proběhne běžně do 5 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet, maximálně do 14 dnů.

10. DOKLADY K OBJEDNÁVCE

Součástí dodaného zboží jsou následující doklady: daňový doklad, certifikát soudního znalce (platí pro brilianty). Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. U zboží na dobírku, daňový doklad může být zaslán v elektronické podobě po zaplacení zboží na email uvedený v objednávce.

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BAZAR POUŽITÉHO ČI OPOTŘEBOVANÉHO ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. U prodeje použitého zboží se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruku poskytujeme 30 dní od převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 obč. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se však vada vyskytne v prvních dvanácti měsících (§620, 626 o.z.) po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla teprve po převzetí zboží - pokud to neprokáže, zákon stanoví v § 616 odst. 4 vyvratitelnou domněnku, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí. Nejde však o záruku (tou je totiž odpovědnost za vady, které se projeví až po převzetí zboží).

12. ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel eObchodu www.szlato.cz společnost Startronic, s.r.o. poskytuje záruku na zboží v plném rozsahu dle obecně závazných právních předpisů.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícím se rozumí společnost Startronic, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 6147/52, Poruba, 708 00 Ostrava, internetovým obchodem (e-shop) se rozumí www.szlato.cz provozovaný prodávajícím. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o nákupu zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Zbožím se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Záruční list nebo doklad nahrazující tento záruční list, například paragon, daňový doklad, je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží.

Záruka není poskytována v případě, kdy kupujícím je podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

A)

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

B)

se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu používá,

C)

věc odpovídá jakostí nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvené předlohy,

D)

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

E)

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto neplatí:

A) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

B) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

C) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

D) vyplývá-li to z povahy věci (např. při opravách, úpravách nebo jiných zásazích provedených kupujícím, případně třetí osobou na žádost kupujícího, při užívání v rozporu s poučením o používání zboží aj.)

Nemá-li zboží vlastnosti, které mít mělo (viz výše), může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Práva z odpovědnosti za vady je povinen kupující uplatnit pouze u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou a to osobně anebo zasláním zboží na adresu Pobočka Startronic s.r.o., ul. Horní 1471, Ostrava – Hrabůvka, 70030, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována ve výše stanovené době
 • při změnách původních údajů v záručním listě, případně dokladech nahrazujících záruční list provedených kupujícím

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu, je nutné toto zboží doručit k reklamaci a to osobně anebo zasláním zboží na adresu: Pobočka Startronic s.r.o., ul. Horní 1471, Ostrava – Hrabůvka, 70030. Pokud bude zboží zasláno pomocí přepravní služby, platí toto: dopravu reklamovaného zboží na adresu prodávajícího hradí kupující, dopravu reklamovaného zboží (opravené, neopravené nebo vyměněné za nové) na adresu kupujícího hradí prodávající. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení (odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude převzato a bude vráceno zpět odesilateli. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak, reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak, reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno přepravní společnosti.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen uvést pravdivé informace o povaze vady na zboží a po vyřízení reklamace (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) zboží převzít. O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu (náležitosti reklamačního protokolu viz výše).

O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Důležité: reklamované zboží musí být k reklamaci dodáno kompletní (platí pro výrobky v párech, případně o více kusech tvořící komplet).

Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na našem reklamačním oddělení: obchod@szlato.cz Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu, za kterou není odpovědný prodávající) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů vzniklých při testování výrobku apod., podle aktuálního sazebníku včetně úhrady veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

13. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • zboží se zásadně zasílá běžným balíkem, zásilky dobírkou nebudou přijaty
 • k reklamaci je ve všech případech nutno předložit kopii dokladu o zakoupeném zboží, seznam zboží zaslaného k reklamaci a vyplněný reklamační protokol s uvedenými vadami
 • adresa pro osobní doručení, případně pro zaslání reklamovaného zboží:

Pobočka Startronic s.r.o. ul. Horní 1471
Ostrava – Hrabůvka, 70030

14. DÉLKA ZÁRUKY

Délka záruky u nového zboží označovaného na stránkách našeho eObchodu szlato.cz (Nové zlato Ostrava, Nové stříbro Ostrava a doplňky je záruka 24 měsíců. Zákazník je srozuměn s tím, že zboží prezentované v eObchodu na doméně szlato.cz pod označením (Levné zlato Ostrava, Komisní prodej a Levné stříbro Ostrava) je zboží použité se zárukou kratší než 24 měsíců. Na použité zboží je poskytována záruka 30 dní.

15. ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku poskytujeme ochrannou lhůtu 14 dní od převzetí zboží na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Pokud jde předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pokud zjistíte, že objednané zboží Vám nevyhovuje, máte možnost bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zaplacená částka Vám bude v souladu s ustanovením § 1832 občanského zákoníku zaslána zpět, a to bankovním převodem na účet, ze kterého jste provedli platbu, v případě dobírky na číslo Vámi zvoleného bankovního účtu. K vrácení peněžních prostředků, včetně nákladů na dodání, dojde bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy. Jestliže jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který jsme Vám nabídli, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Spotřebitel může odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na internetových stránkách. Spotřebiteli tak společnost Startronic s.r.o. potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Vyplněný formulář prosím zasílejte na:

Pobočka Startronic s.r.o. ul. Horní 1471
Ostrava – Hrabůvka, 70030

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi spol. Startronic s.r.o. a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má spol. Startronic s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

16. ODSTOUPENÍ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit

v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

A) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

B) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

C) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

D) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, a nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující spol. Startronic s.r.o., co ještě vrátit může, a dá spol. Startronic s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

E) při zboží, které nebylo skladem, ale na objednávku s čekací dobou minimálně 48h, nebo byly na přání zákazníka dodatečně upravované, již není možná výměna ani vrácení.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

17. PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ

A) zboží musí být v neporušeném stavu, bez jakýchkoliv známek použití

B) písemné odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku pomocí elektronických prostředků s uvedením jména, adresy, druhu zboží, čísla dokladu, čísla bankovního účtu součástí musí být i kopie faktury.

C) zákazník musí oznámení o odstoupení od smlouvy odeslat do 14 dní (včetně) od obdržení zboží

D) zákazník musí zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy, zboží

E) zboží se zásadně zasílá běžným balíkem nebo jako cenné psaní (doporučujeme pojistit), zásilky dobírkou nebudou přijaty

Odstoupení od smlouvy zašlete a zboží vraťte na adresu oddělení reklamací: Pobočka Startronic s.r.o.

ul. Horní 1471

Ostrava – Hrabůvka, 70030

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží předáte nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali a nám bylo doručeno.

18. NÁHRADA NÁKLADŮ V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, které uvádí, že v případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené částky odečtena částka vynaložených nákladů podle následujícího sazebníku:

 • v případě poškozené dárkové krabičky balné: minimálně 50 Kč/ks
 • u objednávek s poštovným zdarma (objednávky nad 3000 Kč): minimálně 99 Kč
 • u briliantů opětovná certifikace soudním znalcem: 1500 - 5000 Kč/ks

19. NÁHRADA NÁKLADŮ V PŘÍPADĚ NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

 • náhrada poštovného a pojistného: podle vynaložených nákladů
 • náhrada balného: 100 Kč/ks zboží
 • náhrada administrativních nákladů 200 Kč/ks zboží

20. VRÁCENÍ PENĚZ V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED DODÁNÍM ZBOŽÍ

Pokud se rozhodnete pro jakýkoliv důvod odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zálohově uhradili, anebo my nejsme schopni zaplacené zboží dodat, bude Vám zaplacená částka vrácena v plné výši na váš účet, z kterého jste provedli platbu.

21. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ZVLÁŠTNÍ SITUACE

"V případě, že kupující řádně odstoupí od kupní smlouvy, ale vrátí prodávajícímu jiné zboží, než které si koupil (např. falešné zboží), nesplní svou povinnost vrátit zboží, a proto mu nevznikne nárok na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě oznámí věc Policii České republiky pro podezření ze spáchání pokusu trestného činu podvodu."

22. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, DOPRAVA ZBOŽÍ, REZERVACE

Detailní informace, ceníky a dodací lhůty našeho dopravce České pošty s.p.

OBVYKLÉ LHŮTY PRO DORUČENÍ ZBOŽÍ PŘEPRAVCEM.

Česká pošta garantuje doručení zásilky následující pracovní den po podání. V případě, že vámi objednané zboží bylo na skladě, obvykle podáváme zboží na Českou poštu následující pracovní den po dni provedení vaší objednávky. Zásilky jsou doručovány standardně mezi 8 – 16 hod. Pokud Vás doručovatel nezastihne, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na Vaší dodací poště. Česká pošta zasílá i SMS potvrzení o uložení zásilky. Zásilka je pojištěna do plné výše prodejní hodnoty, max. 1 000 000 Kč.

Zásilka je uložena na pobočce České pošty 15 kalendářních dnů, poté je poslána zpět k odesílateli. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den, nebo o prodloužení úložní doby.

VE ZKRATCE VÁM TO ŘEKNEME TAKTO:

Jste náš zákazník a chceme si vás rozmazlovat :-), takže pokud zboží objednáte dnes do 12:00 hod., tak zboží budeme expedovat během dne a následující pracovní den budete mít vaši objednávku doma. Pokud zboží objednáte po 12 hod. tak vám tuto objednávku hodíme na expedici až zítra :-). Jinak platí, že se tady bavíme o pracovních dnech, takže pokud expedujeme zboží v Pátek nejbližší termín dodání je v pondělí po víkendu. Se svátky je to úplně stejné, takže je třeba samotné doručení objednávky trochu plánovat, ať vám nepřijde pozdě nebo není prostě nějaký průser :-). Na závěr vám ještě řekneme, že pokud vám SMS zprávou nebo emailem potvrdíme předání zboží přepravci, tak za doručení k vám je už zodpovědný on. Může se stát, že se České poště balíček ztratí, nebo vám ho doručí o pár dní později, ale to my už neovlivníme.

O odeslání, respektive předání zboží přepravci budete 100 % informováni e-mailem nebo

SMS zprávou.

Objednávky zasíláme i do Zahraničí.

Při zálohové platbě expedujeme vámi objednané zboží až po připsání zálohové platby na náš účet.

OSOBNÍ ODBĚR NA POBOČCE

V případě, že jste si objednali zboží s osobním odběrem, budete o možnosti odběru zboží informováni e-mailem nebo SMS zprávou. Bezprostředně po jeho obdržení, je zboží možno odebrat na naší pobočkách. Výběr pobočky pro osobní odběr zboží, můžete zvolit jednoduchým výběrem v objednávce.

CENÍK A ZPŮSOB DOPRAVY

 • Osobní odběr na pobočce je u nás ZDARMA
 • Doprava po celé ČR na dobírku s využitím České pošty je u nás za 119 Kč
 • Doprava po celé ČR přes platbu předem s využitím České pošty je u nás za 69 Kč
 • Doprava po celé ČR s doručením na Zásilkovnu a platbou na dobírku je u nás za 89 Kč
 • Doprava po celé ČR s doručením na Zásilkovnu s platbou Twisto Pay je u nás za 64 Kč
 • Doprava po celé ČR pomocí Twisto pay s využitím České pošty je u nás za 69 Kč
 • Doprava po celé ČR s doručením na Zásilkovnu a platbou předem je u nás za 89 Kč
 • Doprava po celé ČR na dobírku s využitím České pošty je u nás za 119 Kč
 • Doprava po celé SR s využitím České pošty je u nás za 159 Kč
 • Doprava po celé SR s doručení na Zásilkovnu je u nás za 99 Kč
 • Doprava do jiných zemí, než výše uvedené je řešena společně s cenou dopravy

individuálně, po domluvě s prodejcem.

Veškeré zásilky expedované do zahraničí nelze uhradit přes dobírku, musí být uhrazeny bankovním převodem.

 • Při objednávce na území ČR nad 3.000 Kč je doručení s platbou ZDARMA

Každý zlatý nebo stříbrný šperk Vám při nákupu nad 2 000Kč zabalíme do dárkové krabičky, dle Vašeho výběru v objednávce ZDARMA

23. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky)
 • Platba pomocí Twisto Pay

V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží bude splatnost ceny stanovena individuálně po vzájemné dohodě. Při stanovení splatnosti ceny zboží v případě bezhotovostní platby bude přihlédnuto i k případným předchozím objednávkám a platební morálce kupujícího. Závazek kupujícího uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího (19-9911210237/0100).

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “. 

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo eurech (EUR).

24.REKLAMACE DORUČOVACÍCH SLUŽEB

 • zásilku si vždy pečlivě prohlédněte před dopravcem
 • v případě poškození obalu (roztržen, pomačkán …) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky a následně nám toto sdělte na adresu:

Pobočka Startronic s.r.o. ul. Horní 1471

Ostrava – Hrabůvka, 70030

25. BEZPEČNOST, OCHRANA INFORMACÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu:

Pobočka Startronic s.r.o. ul. Horní 1471

Ostrava – Hrabůvka, 70030

26.

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailové zprávy zveřejněné na webových stránkách szlato.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

27.

spol. Startronic s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES, o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá spol. Startronic s.r.o. pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití „cookies“. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

26. PROGRAM OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY OD HEUREKA.CZ

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

28. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Prodávající je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat.

 

V Ostravě s účinností od 01. 03. 2020