Prohlédněte si naše ŠPERKY ke dni otců. S kódem TATA15 sleva 15%

Podmínky ochrany osobních údajů

DÁLE JEN PROHLÁŠENÍ

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost Startronic, s.r.o., se sídlem Hlavní třída 6147/52, Poruba, 708 00 Ostrava, zastoupená jednatelem společnosti Tomášem Polochem, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14811. IČO: 25358782, DIČ: CZ25358782 a touto společností provozovaný internetový obchod www.szlato.cz. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.szlato.cz

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, případně k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení. Kupující může prodávajícímu sdělit, že zasílání těchto obchodních sdělení chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

V Ostravě 01.09.2015

 

 

SOUBORY COOKIE

V některých případech můžeme ke shromažďování informací týkajících se našich služeb používat soubory cookie, a to pro statistické účely našeho internetového obchodu.

Takto shromažďované informace nebudou obsahovat žádné identifikační údaje. Jedná se výhradně o statistické údaje týkající se našich návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky použili. Nebudou tak sdíleny žádné osobní údaje, jež by mohly vést k Vaší identifikaci.

Prostřednictvím souborů cookie můžeme shromažďovat informace o Vašem běžném používání internetu. Při použití dojde k automatickému stažení souborů cookie do Vašeho počítače, kde jsou uloženy na pevném disku spolu s přenesenými informacemi. Údaje vyhledávané soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a nabízené služby.

Váš internetový prohlížeč může používání souborů cookie zakázat. Toho dosáhnete tím, že v nastavení svého internetového prohlížeče zvolíte zákaz všech souborů cookie. Pokud však skutečně zakážete stahování souborů cookie, mohou být pro Vás některé funkce našich webových stránek nefunkční nebo nedostupné.

 

 

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH OSOB

Na našem internetovém obchodě www.szlato.cz se mohou vyskytovat odkazy na stránky třetích osob. Tyto odkazy se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, s nimiž se poklepáním na příslušný odkaz můžete seznámit. Za odkazy na stránky třetích osob neodpovídáme. Naše odpovědnost k zpracování osobních údajů se vztahuje výhradně na náš internetový obchod, který provozujeme na internetové doméně www.szlato.cz, a z tohoto důvodu odmítáme jakoukoli odpovědnost za odkazy na stránky třetích osob, neboť na ně nemáme žádný vliv.

 

 

PROGRAM OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY OD HEUREKA.CZ

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.